AANVULLENDE VOORWAARDEN

Aanvullende Voorwaarden

Louise Bloemsierkunst  treden in werking

per 1 februari 2020.

CONTACTGEGEVENS

Vestigings- & bezoekadres:  Louise Bloemsierkunst, Van Woustraat 187 1074 AM Amsterdam

Telefoonnummer: 020 40 04 113

E-mailadres: info@louisebloemsierkunst.com

KvK-nummer: 34127805


BEVESTIGING BESTELLEN

Een bestelling is definitief geplaatst na het doorlopen van het bestelproces, het akkoord gaan met de algemene voorwaarden, het kiezen van een betaalmethode en de melding op het scherm dat de bestelling is geplaatst, gevolgd door een bevestiging e-mail naar het ingevulde e-mailadres. In deze e-mail staat het ordernummer vermeld.

HERROEPINGSRECHT

Aangezien de producten van Louise Bloemsierkunst snel (kunnen) bederven / verouderen is het herroepingsrecht uitgesloten, conform artikel 8.2.d. van de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden.

LEVERING

Levering geschiedt op alle dagen van de week, met uitzondering van zon- en feestdagen.

HERROEPINGSRECHT

Aangezien de producten van Louise Bloemsierkunst  snel (kunnen) bederven / verouderen is het herroepingsrecht uitgesloten, conform artikel 8.2.d. van de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden.

HERROEPINGSRECHT

Aangezien de producten van Louise Bloemsierkunst  snel (kunnen) bederven / verouderen is het herroepingsrecht uitgesloten, conform artikel 8.2.d. van de hierboven genoemde Algemene Voorwaarden.

KLACHTENPROCEDURE

Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de

bloemist die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar info@louisebloemsierkunst.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht.

GARANTIE

Louise Bloemsierkunst biedt de consument op het geleverde 7 (zeven) dagen vers- c.q. vaasgarantie. Elke aanspraak op garantie komt te vervallen indien het geleverde voor andere doelen is gebruikt of op andere wijze is behandeld dan normaliter gebruikelijk is. Bij het ontstaan van kwaliteitsklachten verzoeken wij de consument het boeket te tonen bij de bloemist

die het boeket leverde en/of een foto met klachtomschrijving te sturen naar

nfo@louisebloemsierkunst.nl o.v.v. ‘kwaliteitsklacht.

BETALEN

Bestellingen via de elektronische weg kunnen met iDeal en creditcard worden betaald.

BEZORGADRES

De consument is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van het bezorgadres alsmede van het gebruikte e-mailadres.

WIJZIGINGEN

Na het sluiten van de overeenkomst kunt u uitsluitend nog wijzigingen doorgeven die geen invloed hebben op het totaal te betalen of reeds betaalde bedrag en op voorwaarde dat

uw bestelling nog niet verwerkt is. Indien een wijziging niet meer verwerkt kan worden, krijgt u daar tijdens kantooruren zo snel mogelijk bericht over. Wijzigingen kunnen per e-mail of telefoon worden doorgegeven, zie contactgegevens.

ANNULEREN

Na het sluiten van de overeenkomst is annuleren alleen nog mogelijk bij bestellingen met een

afleveradres binnen Nederland en tenminste 24 uur voor de afleverdatum. Een annulering kan uitsluitend telefonisch worden doorgegeven tijdens kantooruren, zie contactgegevens. Annuleringskosten bedragen 10% van de hoofdsom met een minimum van € 7,95.

OVERMACHT

Louise Bloemsierkunst is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan

schuld.Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop geen invloed kan worden uitgeoefend, doch waardoor gebruiker niet in staat is

de verplichtingen na te komen. Hieronder worden ook werkstakingen verstaan.Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan Louise Bloemsierkunst de verplichtingen opschorten.